Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 85 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 59
Odsłon : 387462
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na dostawę podzespołów tramwajowych (29/P/13)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

28 sierpnia 2013 roku

UWAGA!!! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w części A przetargu. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza: WYBÓR OFERTY W CZĘŚCI A

23 sierpnia 2013 roku

UWAGA!!! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert w częściach B, C, D i E przetargu. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza: WYBÓR OFERT W CZĘŚCIACH B, C, D i E

14 sierpnia 2013 roku

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do SIWZ 29/P/13. Aby zpoznać się z treścią zapytania oraz udzieloną odpowiedzią należy skorzystać z łącza: ZAPYTANIE

Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 20 sierpnia 2013 roku do godziny 11:50. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 sierpnia 2013 roku o godzinie 12:00.

Na podstronie z ogłoszeniem została zamieszczona stosowna zmiana ogłoszenia o zamówieniu.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty 29/P/13
Nazwa Przetarg otwarty na dostawę podzespołów tramwajowych
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 20.08.2013 r., do godz.11:50

Otwarcie ofert w dniu 20.08.2013 r., o godz. 12:00
Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP oraz SIWZ na stronie BIP Spółki

7 sierpnia 2013 roku

Ogłoszenie o zamówieniu

Aby przejść do podstrony z ogłoszeniem, skorzystaj z łącza: OGŁOSZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 29/E/13 Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

 

Zmieniony (Środa, 28 Sierpień 2013 13:54)