Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 96 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 45
Odsłon : 390971
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na dostawę części tramwajowych (30/P/13)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

21 sierpnia 2013 roku

UWAGA!!! Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza: WYBÓR OFERTY

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty 30/P/13
Nazwa Przetarg otwarty na dostawę części tramwajowych
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 16.08.2013 r., do godz.11:50

Otwarcie ofert w dniu 16.08.2013 r., o godz. 12:00
Data zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.
7 sierpnia 2013 roku
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 30/P/13 Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Środa, 21 Sierpień 2013 11:29)