Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 64 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 59
Odsłon : 387459
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przebudowa torowiska tramwajowego i budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP Toruń Miasto - (BiTz1i6/E/13)

Zamówienia publiczne - Od 209 000/ 5 225 000 Euro

14 listopada 2013 roku

UWAGA!!! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERTY alt

9 września 2013 roku

Poniżej do pobrania odpowiedzi na pytania wykonawców:

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ BiTz1i6/E/13 NR 5 alt

30 sierpnia 2013 roku

Poniżej do pobrania odpowiedzi na pytania wykonawców:

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ BiTz1i6/E/13 NR 4 alt

23 sierpnia 2013 roku

Poniżej do pobrania odpowiedzi na pytania wykonawców:

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ BiTz1i6/E/13 NR 3 alt

UWAGA!!! Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków w zakresie terminów składania i otwarcia ofert:

Nowy termin składania ofert do dnia 16.09.2013 r., do godz.11:45, nowy termin otwarcia ofert w dniu 16.09.2013 r., o godz. 12:00.

Zamawiający przesłał do publikacji zmianę ogłoszenia o zamówieniu - szczegóły na podstronie z ogłoszeniem.

14 sierpnia 2013 roku

UWAGA!!! Zamawiający dokonał uzupełnienia specyfikacji istotnych warunków w zakresie załączników do PFU (warunki techniczne gestorów sieci). Poniżej łącze do szczegółowej informacji o ww. zmianie:

MODYFIKACJA SIWZ BiTz1i6/E/13 NR 2 alt

Warunki techniczne gestorów sieci (archiwum .zip)

6 sierpnia 2013 roku

UWAGA!!! Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków w zakresie terminów składania i otwarcia ofert:

Nowy termin składania ofert do dnia 10.09.2013 r., do godz.11:45, nowy termin otwarcia ofert w dniu 10.09.2013 r., o godz. 12:00.

Zamawiający przesłał do publikacji zmianę ogłoszenia o zamówieniu - szczegóły na podstronie z ogłoszeniem.

2 sierpnia 2013 roku

UWAGA!!! Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istonych warunków zamówienia w zakresie warunków udziału w postępowaniu. Jednocześnie termin składania ofert został przedłużony. Stosowna zmiana ogłoszenia o zamówieniu została przekazana do publikacji w DUUE oraz zamieszczona na podstronie z ogłoszeniem. Aby poznać szczegóły modyfikacji SIWZ należy skorzystać z łącza:

MODYFIKACJA SIWZ BiTz1i6/E/13 NR 1

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg nieograniczony BiTz1i6/E/13
Nazwa Przetarg na: 1) roboty budowlane wraz z projektowaniem (tj. dla inwestycji przeznaczonej do realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj) w ramach zadań pn. „Przebudowa torowiska tramwajowego na linii średnicowejod węzła Toruń Miasto (Pl. 18-tego Stycznia) do Al. Solidarności, poprawiającego dostępność komunikacyjną Zespołu Staromiejskiego wpisanego na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO poprzez transportprzyjazny środowisku” oraz „Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP Toruń Miasto integrującegotramwajową linię średnicową nr 1 oraz pozostały transport publiczny z koleją metropolitalną - BiT-City” objętych Projektem pn. "Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City” (Część A) oraz 2) roboty budowlane, w ramach podprojektu I „System zarządzania ruchem drogowym”objętego projektem pn.: „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007 - 2013” wraz zczynnościami towarzyszącymi (Część B).
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 16.09.2013 r., do godz.11:45

Otwarcie ofert w dniu 16.09.2013 r., o godz. 12:00
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji
23 lipca 2013 roku
Data publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz zamieszczenia ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK 25 lipca 2013 roku
Ogłoszenie o zamówieniu

Aby przejść do podstrony z ogłoszeniem, skorzystaj z łącza: OGŁOSZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ BiTz1i6/E/13 Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Czwartek, 14 Listopad 2013 14:21)