Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 142 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 55
Odsłon : 379669
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Modernizacja systemu sterowania na linii średnicowej dostosowanej do taboru niskopodłogowego (BiTz4/E/13)

Zamówienia publiczne - Od 209 000/ 5 225 000 Euro

9 września 2013 roku

UWAGA!!! Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

23 sierpnia 2013 roku

Poniżej do pobrania odpowiedzi na pytania wykonawców (załączniki do odpowiedzi - pod odpowiedziami, na końcu dokumentu):

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ BiTz4/E/13 NR 2 alt

UWAGA!!! Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków w zakresie terminów składania i otwarcia ofert:

Nowy termin składania ofert do dnia 02.09.2013 r., do godz.12:50, nowy termin otwarcia ofert w dniu 02.09.2013 r., o godz. 13:00.

Zamawiający przesłał do publikacji zmianę ogłoszenia o zamówieniu - szczegóły na podstronie z ogłoszeniem.

6 sierpnia 2013 roku

UWAGA!!! Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków w zakresie terminów składania i otwarcia ofert:

Nowy termin składania ofert do dnia 30.08.2013 r., do godz.12:50, nowy termin otwarcia ofert w dniu 30.08.2013 r., o godz. 13:00.

Zamawiający przesłał do publikacji zmianę ogłoszenia o zamówieniu - szczegóły na podstronie z ogłoszeniem.

2 sierpnia 2013 roku

UWAGA!!! Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istonych warunków zamówienia w zakresie warunków udziału w postępowaniu. Jednocześnie termin składania ofert został przedłużony. Stosowna zmiana ogłoszenia o zamówieniu została przekazana do publikacji w DUUE oraz zamieszczona na podstronie z ogłoszeniem. Aby poznać szczegóły modyfikacji SIWZ należy skorzystać z łącza:

MODYFIKACJA SIWZ BiTz4/E/13 NR 1

 

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg nieograniczony BiTz4/E/13
Nazwa PRZETARG NIEOGRANICZONY na roboty budowlane wraz z projektowaniem (tj. dla inwestycji przeznaczonej do realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj) w ramach:  Zadania pn. „Modernizacja systemu sterowania na linii średnicowej dostosowanej do taboru niskopodłogowego” objętego Projektem pn.

„Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego  w Toruniu - BiT-City”

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 02.09.2013 r., do godz.12:50

Otwarcie ofert w dniu 02.09.2013 r., o godz. 13:00
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji
15 lipca 2013 roku
Data publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz zamieszczenia ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK 17 lipca 2013 roku
Ogłoszenie o zamówieniu

Aby przejść do podstrony z ogłoszeniem, skorzystaj z łącza: OGŁOSZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ BiTz4/E/13 Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Paweł Trawiński

Zmieniony (Poniedziałek, 09 Wrzesień 2013 13:49)