Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 198 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 45
Odsłon : 386047
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Modernizacja pętli tramwajowej MOTOARENA - (BiTz5/E/13)

Zamówienia publiczne - Sektorowe ustawowe

18 października 2013 roku

UWAGA!!! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY alt

29 sierpnia 2013 roku

Poniżej do pobrania odpowiedzi na pytania wykonawców:

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ BiTz5/E/13 NR 7 alt

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ BiTz5/E/13 NR 8 alt

UWAGA!!! Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:

- warunków udziału w postępowaniu (patrz odpowiedzi na pytania do SIWZ nr 7),

- terminów składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert do dnia 23.09.2013 r., do godz.11:50, nowy termin otwarcia ofert w dniu 23.09.2013 r., o godz. 12:00.

Zamawiający przesłał do publikacji zmianę ogłoszenia o zamówieniu - szczegóły na podstronie z ogłoszeniem.

 

23 sierpnia 2013 roku

Poniżej do pobrania odpowiedzi na pytania wykonawców (ewentualne załączniki do odpowiedzi - pod odpowiedziami, na końcu dokumentu):

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ BiTz5/E/13 NR 3 alt

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ BiTz5/E/13 NR 4 alt

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ BiTz5/E/13 NR 5 alt

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ BiTz5/E/13 NR 6 alt

UWAGA!!! Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków w zakresie terminów składania i otwarcia ofert:

Nowy termin składania ofert do dnia 02.09.2013 r., do godz.11:50, nowy termin otwarcia ofert w dniu 02.09.2013 r., o godz. 12:00.

Zamawiający przesłał do publikacji zmianę ogłoszenia o zamówieniu - szczegóły na podstronie z ogłoszeniem.

6 sierpnia 2013 roku

UWAGA!!! Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków w zakresie terminów składania i otwarcia ofert:

Nowy termin składania ofert do dnia 30.08.2013 r., do godz.11:50, nowy termin otwarcia ofert w dniu 30.08.2013 r., o godz. 12:00.

Zamawiający przesłał do publikacji zmianę ogłoszenia o zamówieniu - szczegóły na podstronie z ogłoszeniem.

2 sierpnia 2013 roku

UWAGA!!! Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istonych warunków zamówienia w zakresie warunków udziału w postępowaniu. Jednocześnie termin składania ofert został przedłużony. Stosowna zmiana ogłoszenia o zamówieniu została przekazana do publikacji w DUUE oraz zamieszczona na podstronie z ogłoszeniem. Aby poznać szczegóły modyfikacji SIWZ należy skorzystać z łącza:

MODYFIKACJA SIWZ BiTz5/E/13 NR 2

1 sierpnia 2013 roku

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania do SIWZ BiTz5/E/13. Aby zapoznać się z treścią zapytań i udzielonymi odpowiedziami należy skorzystać z łącza: ZAPYTANIE NR 1

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg nieograniczony BiTz5/E/13
Nazwa PRZETARG NIEOGRANICZONY na roboty budowlane wraz z projektowaniem (tj. dla inwestycji przeznaczonej do realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj) w ramach:  Zadania pn. „Modernizacja pętli tramwajowej Motoarena” objętego Projektem pn.

„Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego  w Toruniu - BiT-City”

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 23.09.2013 r., do godz.11:50

Otwarcie ofert w dniu 23.09.2013 r., o godz. 12:00
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji
8 lipca 2013 roku
Data publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz zamieszczenia ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK 9 lipca 2013 roku
Ogłoszenie o zamówieniu

Aby przejść do podstrony z ogłoszeniem, skorzystaj z łącza: OGŁOSZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ BiTz5/E/13 Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Paweł Trawiński

Zmieniony (Piątek, 18 Październik 2013 14:15)