Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 239 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 45
Odsłon : 390448
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon PRZETARG OTWARTY pn.: UTWARDZENIE TERENU W CELU POSZERZENIA PERONÓW PRZYSTANKOWYCH I CHODNIKA W AL. SOLIDARNOŚCI (21/P/13) - wybór oferty

Druki - Do pobrania

Niniejszym Zamawiający informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utwardzenie terenu w celu poszerzenia peronów przystankowych i chodnika w Al. Solidarności (21/P/13).
 

Wybrano ofertę:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg w Bielczynach Piotr Guranowski, Zakład w Grębocinie, ul. Spółdzielcza 8, 87-122 Grębocin
Cena oferty: 151.927,14 zł


Uzasadnienie: Oferta spełnia wymagania SIWZ 21/P/13. Oferta z najniższą ceną.
 

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
„Jawor” Sp. z o.o., ul. Chrobrego 121, 87-100 Toruń, Cena oferty: 186.000,00 zł.
 

Uwaga! Warunkiem zawarcia umowy z wybranym wykonawcą jest wniesienie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Po wniesieniu zabezpieczenia dwa egzemplarze umowy podpisane ze strony MZK w Toruniu Sp. z o.o. zostaną przesłane do wybranego wykonawcy.
 

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański