Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 177 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 45
Odsłon : 386044
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon PRZETARG OTWARTY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW TECHNICZNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH (25/P/13)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

22 lipca 2013 roku

Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza: WYBÓR OFERTY

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty 25/P/13
Nazwa Przetarg otwarty na dostawę artykułów technicznych z tworzyw sztucznych
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 5.07.2013 r., do godz.11:50

Otwarcie ofert w dniu 5.07.2013 r., o godz. 12:00
Data zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK 27 czerwca 2013 roku
Ogłoszenie o zamówieniu Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: OGŁOSZENIE
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 25/P/13 Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA
Uwaga Aby otrzymać papierową postać specyfikacji, należy przesłać wniosek z kserokopią dowodu wpłaty na rachunek bankowy nr 85 1240 4009 1111 0010 4319 5292 prowadzony przez Bank PEKAO S.A. - Toruń - opłata 4,50 PLN. W przypadku odbioru osobistego opłata 2,40 PLN.

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Paweł Trawiński

Zmieniony (Poniedziałek, 22 Lipiec 2013 08:24)