Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 103 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 45
Odsłon : 390971
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon PRZETARG OTWARTY NA DOSTAWĘ , INSTALACJĘ, WDROŻENIE I UTRZYMANIE WRAZ Z ANALIZĄ PRZEDWDROŻENIOWĄ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO MZK W TORUNIU SP. Z O.O. (09/P/13)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

23.07.2013 r. - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, instalację, wdrożenie i utrzymanie wraz z analizą przedwdrożeniową zintegrowanego systemu informatycznego MZK w Toruniu sp. z o.o. (09/P/13) zostało unieważnione na podstawie § 24 ust. 11 pkt 2 „Regulaminu udzielania zamówień, do których spółka nie jest obowiązana stosować przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych”, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Najkorzystniejsza oferta: Prolan sp. z o.o., ul. Sowińskiego 3, 44-100 Gliwice
Cena oferty (brutto): 330.870 zł, z modułami opcjonalnymi (gospodarka magazynowa, remonty): 371.460,00 zł

11.07.2013 r. - Do Zamawiającego wpłynęło zpytanie. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: ZAPYTANIE 9.

9.07.2013 r. - Do Zamawiającego wpłynęło zpytanie. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: ZAPYTANIE 8.

5.07.2013 r. - Do Zamawiającego wpłynęły zpytania. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: ZAPYTANIA 7.

3.07.2013 r. - Zamawiający zmienił termin składania i otwarcia ofert. Termin składania i otwarcia ofert: 12.07.2013 r. godz. 10:50 (składanie ofert), godz. 11:00 (otwarcie ofert).

 3.07.2013 r. - Zamawiający dokonał korekty w SIWZ, wzorze umowy i formularzu ofertowym. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: SIWZWzór UmowyFormularz Ofertowy. Wszystkie zmiany są oznaczone kolorem czerwonym.

3.07.2013 r. - Do Zamawiającego wpłynęły zpytania. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: ZAPYTANIA 5ZAPYTANIA 6

1.07.2013 r. - Do Zamawiającego wpłynęły zpytania. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: ZAPYTANIA 2,   ZAPYTANIA 3,   ZAPYTANIA 4

27.06.2013 r. - Do Zamawiającego wpłynęły zpytania. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: ZAPYTANIA

 

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty 09/P/13
Nazwa Przetarg otwarty na dostawę, instalację, wdrożenie i utrzymanie wraz z analizą przedwdrożeniową zintegrowanego systemu informatycznego MZK w Toruniu Sp. z o.o.
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 12.07.2013 r., do godz.10:50

Otwarcie ofert w dniu 12.07.2013 r., o godz. 11:00
Data zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK 25 czerwca 2013 roku
Ogłoszenie o zamówieniu Aby przejść do podstrony z ogłoszeniem, skorzystaj z łącza: OGŁOSZENIE
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 09/P/13 Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA
Uwaga Aby otrzymać papierową postać specyfikacji, należy przesłać wniosek z kserokopią dowodu wpłaty na rachunek bankowy nr 85 1240 4009 1111 0010 4319 5292 prowadzony przez Bank PEKAO S.A. - Toruń - opłata 16,30 PLN. W przypadku odbioru osobistego opłata 12,20 PLN.

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Paweł Trawiński

Zmieniony (Wtorek, 23 Lipiec 2013 12:07)