Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 58
Odsłon : 399199
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon PRZETARG OTWARTY NA DOSTAWĘ FARB I LAKIERÓW ORAZ ARTYKUŁÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH (23/P/13) - wybór oferty

Druki - Do pobrania

Zamawiający informuje niniejszym o wyniku przetargu.
 

W części A (farby i lakiery) postępowanie unieważniono, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jedyna oferta złożona w części A przetargu: TROPS S.A., ul. M. Skłodowskiej – Curie 99, 87-100 Toruń, Cena: 90.018.31 zł.
 

W części B (artykułu ogólnobudowlane) wybrano ofertę:
TROPS S.A., ul. M. Skłodowskiej – Curie 99, 87-100 Toruń
Cena: 22.701,94 zł
Uzasadnienie: Oferta spełnia wymagania SIWZ 23/P/13. Jedyna oferta złożona w części B przetargu.

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański