Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 146 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 45
Odsłon : 386037
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na dostawę latach 2013-2014 płynów eksploatacyjnych oraz smarów (17/P/13) - wybór oferty

Druki - Do pobrania

Niniejszym informujemy o wyborze najkorzystniejszych ofert w poszczególnych częściach przetargu otwartego na dostawę latach 2013-2014 płynów eksploatacyjnych oraz smarów (17/P/13).
 

Wybrano oferty:

W częściach A i B:
FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o.
ul. Kujawska 102, 44-101 Gliwice
Cena oferty: w części A: 693.221,85 zł, w części B: 34.109,62 zł

Uzasadnienie: Oferta odpowiada wymaganiom SIWZ 17/P/13. Jedyna złożona oferta w części A. Oferta z najniższą ceną w części B.

Inne oferty złożone w części B:
Platinum Oil Wielkopolskie Centrum Dystrybucji Sp. z o.o.
Baranowo, ul. Budowlanych 3-5, 62-081 Przeźmierowo
Cena oferty: 66.117,42 zł

W części C:
Platinum Oil Wielkopolskie Centrum Dystrybucji Sp. z o.o.
Baranowo, ul. Budowlanych 3-5, 62-081 Przeźmierowo
Cena oferty: 8.609,26 zł

Uzasadnienie: Oferta odpowiada wymaganiom SIWZ 17/P/13. Jedyna ważna złożona oferta w części C.

W części C wykluczono z udziału w postępowaniu wykonawcę Przedsiębiorstwo „Modex-Oil” Łucja Strzelecka, ul. Sztumska 9, 82-500 Kwidzyn. Wykonawcę wykluczono na podstawie § 14 ust. 2 pkt 3 „Regulaminu udzielania zamówień, do których spółka nie jest obowiązana stosować przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych”, ponieważ nie załączył do oferty wymaganych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zaświadczeń z Urzędu Skarbowego oraz ZUS i tym samym nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie skorzystał z uprawnienia przysługującego mu na podstawie § 23 ust. 3 Regulaminu mając na uwagę okoliczność, że oferta Wykonawcy nie jest ofertą z najniższą ceną.
 

Jednocześnie informujemy, że warunkiem zawarcia umowy jest wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile było wymagane).
 

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Środa, 12 Czerwiec 2013 13:57)