Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 58
Odsłon : 400205
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg nieograniczony na dostawę sześciu fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów miejskich (z opcją zakupu maksymalnie dwóch kolejnych autobusów o takich samych (identycznych) parametrach i wyposażeniu) - 19/E/13

20 sierpnia 2013 roku

UWAGA!!! Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza: WYBÓR OFRTY

19 lipca 2013 roku

UWAGA!!! Zamawiający dokonał zmiany terminu złożenia i otwarcia ofert. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: ZMIANA 2

19 lipca 2013 roku

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania. Aby poznać treść zapytań i odpowiedzi, należy skorzystać z łącza: ZAPYTANIA

17 lipca 2013 roku

UWAGA!!! Zamawiający dokonał zmiany terminu złożenia i otwarcia ofert. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: ZMIANA

3 lipca 2013 roku

UWAGA!!! Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istonych warunków zamówienia - szczegółowa informacja na podstronie ze specyfikacją SIWZ 19/E/13.

21 czerwca 2013 roku

UWAGA!!! Do Zamawiającego wpłynęła kopia odwołania dotyczącego postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający wzywa wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza: ODWOŁANIE

17 czerwca 2013 roku

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia SIWZ 19/E/13. Aby poznać szczegóły (treść pytań i udzielone odpowiedzi) należy skorzystać z łącza: ZAPYTANIE

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg nieograniczony 19/E/13
Nazwa Przetarg nieograniczony na dostawę sześciu fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów miejskich (z opcją zakupu maksymalnie dwóch kolejnych autobusów o takich samych (identycznych) parametrach i wyposażeniu)
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 30.07.2013 r., do godz.12:50

Otwarcie ofert w dniu 30.07.2013 r., o godz. 13:00
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji
7 czerwca 2013 roku
Data publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz zamieszczenia ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK 11 czerwca 2013 roku
Ogłoszenie o zamówieniu

Aby przejść do podstrony z ogłoszeniem, skorzystaj z łącza: OGŁOSZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 19/E/13 Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Wtorek, 20 Sierpień 2013 13:38)