Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 113 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 45
Odsłon : 386035
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg nieograniczony na dostawę sześciu fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów miejskich (z opcją zakupu maksymalnie dwóch kolejnych autobusów o takich samych (identycznych) parametrach i wyposażeniu) - 19/E/13 - specyfikacja

22 lipca 2013 roku

W dniu 19 lipca 2013 roku Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ 19/E/13 - szczegóły na stronie głównej przetargu (patrz modyfikacja i odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 19 lipca 2013 roku).

3 lipca 2013 roku

Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji treści SIWZ 19/E/13 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia pkt. III.2.4. ppkt 1): 

„Szkielet i podwozie - konstrukcja podwozia z profili wykonanych z aluminium lub ze stali odpornej na korozję zgodnie z PN-EN 10088 lub ze stali konstrukcyjnej o zwiększonej wytrzymałości i wysokiej odporności na korozję, zabezpieczonej dodatkowo przed korozją w procesie kataforezy KTL (zanurzeniowo całej, kompletnej kratownicy) lub stal o wysokiej odporności na korozję i zwiększonej wytrzymałości ocynkowanych galwanicznie o odporności na korozję porównywalnej do własności stali nierdzewnej.(…)”

 

Poniżej do pobrania specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 19/E/13 (wersja pierwotna):

SIWZ 19/E/13 (dokument główny) alt

załącznik nr 1 do SIWZ 19/E/13 - formularz ofertowy alt

załącznik nr 2 do SIWZ 19/E/13 - wzór umowy alt

załącznik nr 3 do SIWZ 19/E/13 - wykaz narzędzi alt

załącznik nr 4 do SIWZ 19/E/13 - wykaz narzędzi alt

załącznik nr 5a do SIWZ 19/E/13 - oświadczenie z art. 22 alt

załącznik nr 5b do SIWZ 19/E/13 - oświadczenie z art. 24 alt

załącznik nr 5c do SIWZ 19/E/13 - wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej alt

załącznik nr 6 do SIWZ 19/E/13 - szczegółowa kompletacja autobusu alt

załącznik nr 7 do SIWZ 19/E/13 - formularz kosztów energii i emisji alt

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Poniedziałek, 22 Lipiec 2013 12:13)