Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 44 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 55
Odsłon : 379653
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon PRZETARG OTWARTY NA DOSTAWĘ ROZJAZDU TRAMWAJOWEGO JEDNOTOROWEGO POJEDYNCZEGO LEWEGO Z KRZYŻOWNICĄ ŁUKOWĄ R50/20 DLA TORU O SZEROKOŚCI 1000 MM (22/P/13)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

21 czerwca 2013 roku

Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza: WYBÓR OFERTY

11 czerwca 2013 roku

W punkcie X. 3) SIWZ 22/P/13 błędnie podano, że oferta powinna zawierać wypełnioną specyfikację asortymentową - załącznik nr 3 do SIWZ. Załącznik nr 3 do SIWZ (specyfikacja asortymentowa) to rysunek rozjazdu tramwajowego.

11 czerwca 2013 roku

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do SIWZ 22/P/13. Aby poznać szczegóły zapytania i udzieloną odpowiedź skorzystaj z łącza: ZAPYTANIE

Na podstronie ze specyfikacją zamieszczono załącznik nr 4 do SIWZ 22/P/13 (wzór oświadczenia) w wersji edytowalnej.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty 22/P/13
Nazwa Przetarg otwarty pn.: Dostawa rozjazdu tramwajowego jednotorowego pojedynczego lewego z krzyżownicą łukową R50/20 dla toru o szerokości 1000 mm.
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 14.06.2013 r., do godz.11:50

Otwarcie ofert w dniu 14.06.2013 r., o godz. 12:00
Data zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK 6 czerwca 2013 roku
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 22/P/13 Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA
Uwaga Aby otrzymać papierową postać specyfikacji, należy przesłać wniosek z kserokopią dowodu wpłaty na rachunek bankowy nr 85 1240 4009 1111 0010 4319 5292 prowadzony przez Bank PEKAO S.A. - Toruń - opłata 6,70 PLN. W przypadku odbioru osobistego opłata 2,60 PLN.

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Piątek, 21 Czerwiec 2013 13:11)