Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 39 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 58
Odsłon : 400206
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Zakup taboru tramwajowego niskopodłogowego (BiTz8/E/13)

Zamówienia publiczne - Sektorowe ustawowe

1 października 2013 roku

UWAGA!!! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERTY alt

13 sierpnia 2013 roku

Poniżej zamieszczono odpowiedzi na zapytania wykonawców:

ODPOWIEDZI NR 15 alt

UWAGA!!! Termin składania ofert przedłużono do dnia 21 sierpnia 2013 roku do godziny 11:50. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 sierpnia 2013 roku o godzinie 12:00. W związku z powyższym dokonano odpowiedniej zmiany ogłoszenia o zamówieniu - treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia przekazanego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dostępna jest na podstronie z ogłoszeniem o zamówieniu.

30 lipca 2013 roku

Poniżej zamieszczono odpowiedzi na zapytania wykonawców:

ODPOWIEDZI NR 14 alt

24 lipca 2013 roku

Poniżej zamieszczono korektę do wcześniejszych modyfikacji SIWZ BiTz8/E/13:

KOREKTA MODYFIKACJI SIWZ BiTz8/E/13 NR 13 alt

23 lipca 2013 roku

Poniżej zamieszczono modyfikacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

MODYFIKACJA SIWZ BiTz8/E/13 NR 11 alt

MODYFIKACJA SIWZ BiTz8/E/13 NR 12 alt

UWAGA!!! W związku z dokonaną modyfikacją specyfikacji istonych warunków zamówienia nr 12 termin składania ofert przedłużono do dnia 19 sierpnia 2013 roku do godziny 11:50. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 sierpnia 2013 roku o godzinie 12:00. W związku z powyższym dokonano odpowiedniej zmiany ogłoszenia o zamówieniu - treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia przekazanego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dostępna jest na podstronie z ogłoszeniem o zamówieniu.

16 lipca 2013 roku

Aby zapoznać się ze zmianą ogłoszenia, należy skorzystać z łącza: ZMIANA ogłoszenia.

 12 lipca 2013 roku

Zamawiający informuje o następujących zmianach w SIWZ:

1) Zmiana w załączniku nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA TRAMWAJU.

Na stronie 14 pkt 2.2.2. Przedział pasażerski – okna, ppkt. 2, uzyskuje brzmienie: „Wszystkie okna na ścianach bocznych wagonu barwione w masie z przepuszczalnością światła na poziomie ok. 50%, muszą posiadać odchylaną górną część – dopuszcza się odstępstwo dla okien niewymiarowych – wąskich”.

2) Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

·         składanie ofert do dnia 5/08/2013r. do godz. 11:50

·         otwarcie ofert dnia 5/08/2013r. godz. 12:00.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące SIWZ BiTz8/E/13. Aby poznać treść pytań i udzielonych odpowiedzi należy skorzystać z łącza: ZAPYTANIE 3  

ZAPYTANIE 4

ZAPYTANIE 5

ZAPYTANIE 6

ZAPYTANIE 7

ZAPYTANIE 8

ZAPYTANIE 9

ZAPYTANIE 10

20 czerwca 2013 roku

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące SIWZ BiTz8/E/13. Aby poznać treść pytania i udzieloną odpowiedź należy skorzystać z łącza: ZAPYTANIE 2

14 czerwca 2013 roku

UWAGA! Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące SIWZ BiTz8/E/13. Odpowiadając na zadane pytania Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Aby poznać treść pytań i udzielone odpowiedzi należy skorzystać z łącza: ZAPYTANIE

7 czerwca 2013 roku

Na podstronie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia zamieszczono specyfikację techniczną - załącznik nr 1 do SIWZ BiTz8/E/13 w wersji edytowalnej.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg nieograniczony BiTz8/E/13
Nazwa PRZETARG NIEOGRANICZONY na zakup taboru tramwajowego niskopodłogowego wraz z dostawą specjalistycznego wyposażenia obsługowego, pakietu eksploatacyjno – naprawczego oraz dostosowaniem zajezdni tramwajowej do obsługi taboru niskopodłogowego w ramach projektu pn. „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City”
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 21.08.2013 r., do godz.11:50

Otwarcie ofert w dniu 21.08.2013 r., o godz. 12:00
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji
3 czerwca 2013 roku
Data publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz zamieszczenia ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK 5 czerwca 2013 roku
Ogłoszenie o zamówieniu

Aby przejść do podstrony z ogłoszeniem, skorzystaj z łącza: OGŁOSZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ BiTz8/E/13 Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Wtorek, 01 Październik 2013 14:13)