Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 97 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 45
Odsłon : 390971
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg nieograniczony na dostawę podzespołów tramwajowych (10/E/13) - zapytania i odpowiedzi

Druki - Do pobrania

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania do SIWZ 10/E/13. Poniżej treść zapytań oraz udzielone odpowiedzi:

TREŚĆ PYTAŃ:
 

proszę o odpowiedzi na poniższe pytania:
1. załącznik J str. 4
punkt 4 - wykaz elementów wyposażenia wnętrz jednego wagonu
poz. 4 tabeli "panel dachowy boczny prawy 3 szt." jest wymieniony wyżej w tabeli w punkcie 3, co jest logiczne - czy na pewno należy go uwzględnić również w punkcie 4?
 

2. oferta na część K
w ofercie należy podać cenę za 1 kpl. luków dachowych.
Proszę o podanie, co wchodzi w skład 1 kpl. luków dachowych.
 

3. załącznik L
- czy siedzenia pasażerskie i fotele motorniczego należy dostarczyć bez podstaw metalowych?
- czy Zamawiający dopuszcza kolor tworzywa tylnej części oparcia siedzeń pasażerskich RAL 5014 oraz logo trwale namalowane zamiast wytłoczonego?
 

ODPOWIEDZI:
 

odpowiedź na pytanie 1 do załącznika J:
Nie nienależny go uwzględniać w punkcie 4

odpowiedź na pytanie 2  do załącznika K:
Skład 1 kpl. luku dachowego (wyk. I i II) to m.in. klapa, dźwignia, uchwyt, uszczelka

odpowiedź na pytanie 3 do złącznika L:
Tak siedzenia pasażera i fotele motorniczego należy dostarczyć bez podstaw
Tak dopuszczamy kolor tworzywa w tylnej części oparcia siedzeń pasażerskich RAL 5014 oraz logo trwale namalowane.

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 12 czerwca 2013 roku do godziny 11:50. Otwarcie ofert nastąpi 12 czerwca 2013 roku o godzinie 12:00.
 

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański