Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 57 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 45
Odsłon : 390970
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na dostawę artykułów ogólnoelektrycznych (11/P/13) - wybór oferty

Druki - Do pobrania

Niniejszym informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 133 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonym w trybie przetargu otwartego, zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień, do których spółka nie jest obowiązana stosować przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)” na dostawę artykułów ogólnoelektrycznych dokonano wyboru oferty.

Wybrano ofertę:

Hurtownie Elektryczne KOPEL Sp. z o.o., ul. Polna 107, 87-100 Toruń

Cena oferty: 231.493,58 zł

Uzasadnienie: Oferta odpowiada wymaganiom SIWZ 11/P/13, oferta z najniższą ceną (cena jest jedynym kryterium oceny ofert w przetargu).

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT:


1. Hurtownie Elektryczne KOPEL Sp. z o.o., ul. Polna 107, 87-100 Toruń, cena: 231.493,58 zł brutto

2. DOKO Sp. z o.o., ul. Szajnochy 14, 85-738 Bydgoszcz, cena: 246.149,70 zł brutto

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Poniedziałek, 27 Maj 2013 13:26)