Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 94 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 58
Odsłon : 399215
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na dostawę wyrobów hutniczych (12/P/13) - wybór oferty

Druki - Do pobrania

Niniejszym informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 133 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonym w trybie przetargu otwartego, zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień, do których spółka nie jest obowiązana stosować przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)” na dostawę w latach 2013 -2014 wyrobów hutniczych dokonano wyboru oferty.

Wybrano ofertę:

„JK-STAL” sp. z o.o., ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń

Cena oferty: 197.291,50 zł
 
Uzasadnienie: Oferta odpowiada wymaganiom SIWZ 12/P/13, jedyna oferta złożona w postępowaniu.

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Piątek, 24 Maj 2013 07:36)