Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 62 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 58
Odsłon : 400209
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg nieograniczony na dostawę części tramwajowych (16/E/13) - zapytania i odpowiedzi 2

Druki - Do pobrania

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Treść pytania 1.:
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia:
- w części D, pozycje 1-9 do 30 dni,
- w części I, pozycje 1-11 do 30 dni.
 

Odpowiedź na pytanie 1.:
Informuję, że przychylamy się do Pana prośby o wydłużenie terminu realizacji zamówienia w części D, pozycje 1-9 do 30 dni oraz w części I pozycje 1-11 do 30 dni.
 

Treść pytania 2.:
W związku z przetargiem nieograniczonym na dostawę części tramwajowych SIWZ nr 16/E/13 zwracam się z zapytaniem:
(…) jest jedynym producentem amortyzatorów o rysunku X073100-3-00. Amortyzatory tego typu w ilości 30 szt. występują w zadaniu nr 1A dlatego proszę o wyjaśnienie, czy możemy przystąpić do przetargu składając ofertę tylko na dostawę amortyzatorów, pozostałe elementy nie stanowią zakresu naszej produkcji.
 

Odpowiedź na pytanie 2.:
Nie wyrażamy zgody.
 

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert zostaje przedłużony do 03.06.2013 roku (godzina i miejsce bez zmian).
 

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański