Redaktor, kategoria artykułu, publikacja: patrz poniżej

 KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 
Informujemy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanym dalej RODO,
 
administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem KRS 0000406721, NIP 8790177233, tel. (56) 655 52 00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
Powołaliśmy Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie pod adresem siedziby Administratora;
Pani/Pana dane osobowe zebrane w poniższej ankiecie przetwarzane będą w celu: 
bezpośredniego kontaktu telefonicznego lub elektronicznego w związku z rekrutacją na stanowisko pracy dostępne u Administratora w związku z wybranymi przez Panią/Pana preferencjami zatrudnienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowiska pracy dostępne u Administratora w związku z wybranymi przez Panią/Pana preferencjami zatrudnienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody; 
W celu marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania informacji o produktach, promocjach i świadczonych usługach oraz składania ofert i propozycji zawarcia umowy i w tym zakresie do bezpośredniego kontaktu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub kontaktu telefonicznego na podany przeze numer telefonu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców lub podmiotów będących klientami lub nawiązujących współpracę z Administratorem;
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane na zasadzie powierzenia przetwarzania przez inne podmioty.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia złożenia ankiety, nie dłużej jednak niż przez czas niezbędny dla oceny Pana preferencji zawodowych i ustalenia, czy istnieje zapotrzebowanie na poszukiwaną przez Panią/Pana pracę odpowiadające Pani/Pana preferencjom bądź nie dłużej niż do dnia zakończenia danej rekrutacji. Po upływie okresu przechowywania Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte z systemów informatycznych Administratora, zaś dokumenty w formie papierowej zostaną zniszczone;
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
posiada Pani/Pan prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych w każdym czasie,
posiada Pani/Pan prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych w powszechnie używanym formacie pozwalającym np. na wydrukowanie lub zapisanie w pamięci komputera, 
posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, 
Każde z uprawnieniach wymienionych w punktach od 8 do 12 może Pani/Pan zrealizować poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres siedziby Administratora z dopiskiem dane osobowe lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych można złożyć w formie pisemnej, przesyłając je na adres siedziby Administratora z dopiskiem dane osobowe lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Pani/Pana dane osobowe przekazuje Pani/Pan w sposób całkowicie dobrowolny. W razie braku uzupełnienia pełnych danych lub braku podpisu pod ankietą, nie będziemy mogli się z Panią/Panem skontaktować w żaden sposób w przypadku prowadzenia rekrutacji na preferowane przez Panią/Pana stanowisko pracy.
 
Potwierdzam, iż zapoznałem się z powyższymi informacjami.