Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 263 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 45
Odsłon : 390451
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na dostawę artykułów ogólnoelektrycznych (11/P/13) - zapytanie i odpowiedź

Druki - Do pobrania

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

TREŚĆ ZAPYTANIA:

Czy dopuszczają Państwo dostawy za pośrednictwem kuriera DHL?

ODPOWIEDŹ:

Tak dopuszczamy. Zapis SIWZ dotyczący dostawy transportem i na koszt wykonawcy należy rozumieć w ten sposób, że zorganizowanie transportu i pokrycie jego kosztów leży po stronie wykonawcy.

 

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański