Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 101 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 58
Odsłon : 399216
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg nieograniczony na dostawę części tramwajowych (16/E/13) - zapytania i odpowiedzi

Druki - Do pobrania

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PYTANIE:

Nawiązując do ogłoszonego postępowania przetargowego, zwracam się z prośbą o udostępnienie rysunków do części „B”- dostawa części tramwajowych m. in. gumy stożkowej, mieszków wentylacyjnych, podkładek dystansowych, w celu potwierdzenia zgodności z naszą bazą wiedzy.

ODPOWIEDŹ:

Rysunki do części „B” przetargu zamieszczono poniżej (aby pobrać rysunki należy kliknąć na linki):

rysunki 1 alt

rysunki 2 alt

rysunki 3 alt

rysunki 4 alt

rysunki 5 alt

rysunki 6 alt

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański