Redaktor, kategoria artykułu, publikacja: patrz poniżej

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o. o. informuje, że trwa nabór na stanowisko Kierownika Działu Spraw Pracowniczych

Forma zatrudnienia – umowa o pracę

Zakres czynności na stanowisku:

· nadzór nad prowadzeniem dokumentacji osobowej pracowników,

· nadzór i kontrola prowadzonych form szkolenia zawodowego, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników, tj. kursy, szkolenia, seminaria, itp.

· nadzór i kontrola profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

· nadzór nad sporządzaniem i kompletowaniem dokumentacji emerytalno-rentowej pracowników,

· nadzór nad sporządzaniem i zatwierdzanie dokumentacji w zakresie ubezpieczeń pracowników w systemie Płatnik,

· nadzór nad sporządzaniem sprawozdawczości wewnętrznej oraz do GUS

· nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników regulaminu pracy w zakresie dyscypliny pracy,

· nadzór nad gospodarką magazynową w zakresie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, a także ubioru służbowego.

Wymagania:

1. Wykształcenie:

 

 

wyższe (preferowane: administracyjne lub prawnicze)

 

2. Doświadczenie zawodowe:

 

 

Niezbędne: 5-letni staż pracy, w tym doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym

 

3. Wiedza specjalistyczna i umiejętności

- dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności w zakresie pakietu MS Office (Word, Excel),

- bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy

 

 

4. Predyspozycje osobowościowe:

umiejętność współpracy z ludźmi, komunikatywność, umiejętność kierowania zespołem, sumienność, dyspozycyjność, samodzielność w działaniu,

6. Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny

7. Termin składania ofert: do 9 lipca 2018 r.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w godzinach od 7.00 do 15.00
za pośrednictwem Biura Podawczego MZK w Toruniu Sp. z o. o. przy ul. Sienkiewicza 24/26 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Prezes Zarządu

/-/

Zbigniew Wyszogrodzki

 

 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem KRS 0000406721, NIP 8790177233.Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Szczegóły dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych znajdują się w zakładce Dane Osobowe na naszej stronie internetowej.

 

 

Złożenie dokumentów aplikacyjnych oznacza, że zapoznałeś się z Klauzulą Informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji, prowadzonego przez MZK w Toruniu Sp. z o.o., zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, zwanego dalej: RODO), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnej zgody. Szczegóły dot. przetwarzania Twoich danych znajdziesz w powyższej Klauzuli informacyjnej.