Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 58
Odsłon : 400205
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na dostawę artykułów technicznych z tworzyw sztucznych (15/P/13)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

29 maja 2013 roku

UWAGA!!! UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie unieważniono, ponieważ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

21 maja 2013 roku

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Aby przejść do podstrony, na której zamieszczono treść zapytań oraz odpowiedzi należy skorzystać z łącza: ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

17 maja 2013 roku

UWAGA!!! Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 24 maja 2013 roku, do godziny 11:50 (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w tym zakresie zostało zamieszczone na podstronie z ogłoszeniem o zamówieniu).

15 maja 2013 roku

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Aby przejść do podstrony, na której zamieszczono treść zapytań oraz odpowiedzi należy skorzystać z łącza: ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

14 maja 2013 roku

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Aby przejść do podstrony, na której zamieszczono treść zapytania oraz odpowiedź należy skorzystać z łącza: ZAPYTANIE I ODPOWIEDŹ

13 maja 2013 roku

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Aby przejść do podstrony, na której zamieszczono treść zapytań oraz odpowiedzi należy skorzystać z łącza: ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty 15/P/13
Nazwa Przetarg otwarty na dostawę artykułów technicznych z tworzyw sztucznych
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 24.05.2013 r., do godz.11:50

Otwarcie ofert w dniu 24.05.2013 r., o godz. 12:00
Data zamieszczenia ogłoszenia (nieobowiązkowego) w BZP oraz zamieszczenia ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK 8 maja 2013 roku
Ogłoszenie o zamówieniu

Aby przejść do podstrony z ogłoszeniem, skorzystaj z łącza: OGŁOSZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 15/P/13 Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA
Uwaga Aby otrzymać papierową postać specyfikacji, należy przesłać wniosek z kserokopią dowodu wpłaty na rachunek bankowy nr 85 1240 4009 1111 0010 4319 5292 prowadzony przez Bank PEKAO S.A. - Toruń - opłata 6,30 PLN. W przypadku odbioru osobistego opłata 2,20 PLN.

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Środa, 29 Maj 2013 06:20)