Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 53 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 57
Odsłon : 398566
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na dostawę farb i lakierów oraz artykułów ogólnobudowlanych (13/P/13)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

27 maja 2013 roku

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie unieważniono, ponieważ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty 13/P/13
Nazwa Przetarg otwarty na dostawę farb i lakierów oraz artykułów ogólnobudowlanych
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 17.05.2013 r., do godz.11:50

Otwarcie ofert w dniu 17.05.2013 r., o godz. 12:00
Data zamieszczenia ogłoszenia (nieobowiązkowego) w BZP oraz zamieszczenia ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK 7 maja 2013 roku
Ogłoszenie o zamówieniu

Aby przejść do podstrony z ogłoszeniem, skorzystaj z łącza: OGŁOSZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 13/P/13 Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA
Uwaga Aby otrzymać papierową postać specyfikacji, należy przesłać wniosek z kserokopią dowodu wpłaty na rachunek bankowy nr 85 1240 4009 1111 0010 4319 5292 prowadzony przez Bank PEKAO S.A. - Toruń - opłata 7,10 PLN. W przypadku odbioru osobistego opłata 3,00 PLN.

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Poniedziałek, 27 Maj 2013 09:26)