Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 113 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 45
Odsłon : 390973
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przyjmowanie skarg i wniosków pasażerów

Podstawa prawna:
  • · Ustawa z dnia 14 czerwca  1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.)
  • · Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 5 poz. 46) w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
  • · Zarządzenie nr 18/2012 Prezesa MZK w Toruniu Sp. z o.o. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków.
Przyjmowanie skarg i wniosków pasażerów:
1. Skargi i wnioski przyjmowane są:
a) ustnie przez dyspozytorów tramwajowych i autobusowych (całodobowo)  lub kierowników komórek organicznych ( w godzinach pracy) - na żądanie skarżącego, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół,
b) pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ),
c) za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.mzk.torun.pl.

 
2. Skargi i wnioski nie leżące w kompetencji MZK w Toruniu Sp. z o.o. Spółka przekazuje celem rozpatrzenia do Organizatora Publicznego Transportu Zbiorowego.

3. Przyjmowanie skarg i wniosków pasażerów za pomocą poczty elektronicznej

Podanie (żądanie, wyjaśnienie, odwołanie, zażalenie) wnoszone za pomocą poczty elektronicznej powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Jeśli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma mozliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.