Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 47 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 58
Odsłon : 400206
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg nieograniczony na dostawę podzespołów tramwajowych (10/E/13)

Zamówienia publiczne - Sektorowe ustawowe

22 lipca 2013 roku

UWAGA!!! Postępowanie zostało rozstrzygnięte w poszczególnych częściach. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza: WYNIK POSTĘPOWANIA

29 maja 2013 roku

Uzupełnienie odpowiedzi udzielonych 29 maja 2013 roku. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza: UZUPEŁNIENIE ODPOWIEDZI

Termin składania ofert przedłużono do 12 czerwca 2013 roku do godziny 11:50. Otwarcie ofert nastąpi 12 czerwca 2013 roku o godzinie 12:00. Odpowiednia zmiana ogłoszenia o zamówieniu została przekazana do publikacji (szczegóły na podstronie z ogłoszeniem).

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania do SIWZ 10/E/13. Aby zapoznać się z treścią zapytań i udzielonymi odpowiedziami należy skorzystać z łącza: PYTANIA I ODPOWIEDZI

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg nieograniczony 10/E/13
Nazwa Przetarg nieograniczony na dostawę podzespołów tramwajowych
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 12.06.2013 r., do godz.11:50

Otwarcie ofert w dniu 12.06.2013 r., o godz. 12:00
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji
23 kwietnia 2013 roku
Data publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz zamieszczenia ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK 26 kwietnia 2013 roku
Ogłoszenie o zamówieniu

Aby przejść do podstrony z ogłoszeniem, skorzystaj z łącza: OGŁOSZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 10/E/13 Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA
Uwaga Aby otrzymać papierową postać specyfikacji, należy przesłać wniosek z kserokopią dowodu wpłaty na rachunek bankowy nr 85 1240 4009 1111 0010 4319 5292 prowadzony przez Bank PEKAO S.A. - Toruń - opłata 16,10 PLN. W przypadku odbioru osobistego opłata 12,00 PLN.

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Poniedziałek, 22 Lipiec 2013 09:39)