Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 158 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 45
Odsłon : 386040
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg nieograniczony na dostawę części tramwajowych (16/E/13)

Zamówienia publiczne - Sektorowe ustawowe

03.07.2013

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI G

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w części G przetargu. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza: WYBÓR OFERTY W CZĘŚCI G

01.07.2013

WYNIK POSTĘPOWANIA W CZĘŚCIACH OD A DO F ORAZ OD H DO I

W poszczególnych częściach przetargu (z wyłączeniem części G) dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert, albo unieważniono postępowanie. Aby poznać szczegóły rozstrzygnięcia postępowania w poszczególnych częściach należy skorzystać z łącza: WYNIK POSTĘPOWANIA

21.05.2013

UWAGA!!! Termin składania ofert przesunięto do 03.06.2013 roku, do godziny 11:50, otwarcie ofert nastąpi 03.06.2013 roku, o godzinie 12:00. Do publikacji w Dzienniku Urządowym Unii Europejskiej przekazano ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia - zmian terminu składania ofert (szczegóły na podstronie z ogłoszeniem).

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Aby zapoznać się z treścią zapytań i udzielonymi odpowiedziami należy klinkąć na łącze: ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

13.05.2013

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Aby zapoznać się z treścią zapytania i udzieloną odpowiedzią należy klinkąć na łącze: ZAPYTANIE I ODPOWIEDŹ

25.04.2013

Do publikacji w Dzienniku Urządowym Unii Europejskiej przekazano ogłoszenie dodatkowych informacji (szczegóły na podstronie z ogłoszeniem).

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg nieograniczony 16/E/13
Nazwa Przetarg nieograniczony na dostawę części tramwajowych
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 03.06.2013 r., do godz.11:50

Otwarcie ofert w dniu 03.06.2013 r. o godz. 12:00
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji
16 kwietnia 2013 roku
Data publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz zamieszczenia ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK 18 kwietnia 2013 roku
Ogłoszenie o zamówieniu Aby przejść do podstrony z ogłoszeniem, skorzystaj z łącza: OGŁOSZENIE
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 16/E/13 Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA
Uwaga Aby otrzymać papierową postać specyfikacji, należy przesłać wniosek z kserokopią dowodu wpłaty na rachunek bankowy nr 85 1240 4009 1111 0010 4319 5292 prowadzony przez Bank PEKAO S.A. - Toruń - opłata 9,30 PLN. W przypadku odbioru osobistego opłata 5,20 PLN.

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Środa, 03 Lipiec 2013 14:11)