Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 87 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 58
Odsłon : 399215
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na dostawę i tankowanie autobusów sprężonym gazem ziemnym (08/P/13)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

2 kwietnia 2013 roku

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

W postępowaniu nie złożono żadnej oferty, w związku z czym postępowanie zostało unieważnione.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty 08/P/13
Nazwa Przetarg otwarty na dostawę i tankowanie autobusów sprężonym gazem ziemnym
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 29.03.2013 r. do godz.11:50

Otwarcie ofert w dniu 29.03.2013 r. o godz. 12:00
Data zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK 22 marca 2013 r.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 01/P/13 Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA
Uwaga Aby otrzymać papierową postać specyfikacji, należy przesłać wniosek z kserokopią dowodu wpłaty na rachunek bankowy nr 85 1240 4009 1111 0010 4319 5292 w Banku PEKAO S.A. - Toruń - opłata 7,10 PLN. W przypadku odbioru osobistego opłata 3,00 PLN.

Autor/ osoba odpowiedzialna:  Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Wtorek, 02 Kwiecień 2013 17:11)