Świadczenie usług reklamowych (na powierzchniach zewnętrznych taboru)
Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 42
Odsłon : 400349
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Świadczenie usług reklamowych (na powierzchniach zewnętrznych taboru)

Podstawa prawna:
Statut Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu
Zarządzenie wewnętrzne nr 7/2006 z dnia 1 maja 2006 r. Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu

 


Wymagane dokumenty:
projekt reklamy

 


Opłaty:
zgodnie z cennikiem Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zamieszczonym poniżej


Termin odpowiedzi:
niezwłocznie


Jednostka prowadząca sprawę:

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
dział finansowo-księgowy (pok.10)
ul. Sienkiewicza 24/26
87-100 Toruń
tel. (56) 655-52-00. 655-52-01 (wew.30)


Tryb odwoławczy:
nie przysługuje


Uwagi:
1 Przed podpisaniem z MZK umowy o świadczeniu usługi reklamowej zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć kolorowy projekt w ilości 3 egz.
2. Łączna powierzchnia, która może być wykorzystana pod reklamę na jednym wagonie tramwajowym wynosi :
49,28 m² w tym :
a/ strona prawa wagonu 21,16 m²
b/ strona lewa wagonu 28,12 m²
3. Łączna powierzchnia, która może być wykorzystana pod reklamę na jednym autobusie typu Jelcz 120M wynosi :
49,65 m² w tym:
a/ strona prawa 23,25 m²
b/ strona lewa 26,4 m²
4. Łączna powierzchnia , która może być wykorzystana pod reklamę na jednym autobusie typu MAN wynosi:
45,16 m² w tym:
a/ strona prawa 20,93 m²
b/ strona lewa 24,23 m²
5. Nie ma możliwości eksponowania reklamy na przedniej części pojazdu, na szybie bocznej kierowcy (motorniczego) i przednich drzwiach oraz umieszczania informacji o numerach telefonu na tyle pojazdu.
6. Koszt kontynuacji ekspozycji reklamy z tyłu autobusu wyłącznie z logo firmy reklamowej wynosi:
za 3 miesiące: 360,00 zł + 22% VAT
za 6 m-cy:     650,00 zł + 22% VAT  
za 12 m-cy:  1100,00 zł + 22% VAT
7.Koszt założenia i usunięcia reklamy ponosi zleceniodawca.
8. Zapłata przelewem na konto MZK
9. Spory wynikające z tytułu zawartej umowy rozstrzyga Sąd Rejonowy Wydział V Gospodarczy

 

 

---> Tabela opłat za reklamę