Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 65 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 57
Odsłon : 398590
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon PRZETARG OTWARTY NA DOSTAWĘ OBRĘCZY TRAMWAJOWYCH (05/P/13)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe
Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty 05/P/13
Nazwa PRZETARG  OTWARTY NA  DOSTAWĘ  OBRĘCZY  TRAMWAJOWYCH
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 01.02.2013 r., do godz.10:50

Otwarcie ofert w dniu 01.02.2013 r. o godz. 11:00
Data zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK 25 stycznia 2013 r.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 05/P/13 Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA
Uwaga Aby otrzymać papierową postać specyfikacji, należy przesłać wniosek z kserokopią dowodu wpłaty na rachunek bankowy nr 85 1240 4009 1111 0010 4319 5292 w Banku PEKAO S.A. - Toruń - opłata 6,10 PLN. W przypadku odbioru osobistego opłata 2,00 PLN.

 

Autor/ osoba odpowiedzialna:  Prezes Janusz Szymański

Redaktor: Paweł Trawiński