PRZETARG OTWARTY na dostawę odzieży roboczej, rękawic roboczych, obuwia roboczego oraz ubioru służbowego: koszul, krawatów, polarów i koszulek polo w 2013 r. (01/P/13) .
Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 39 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 44
Odsłon : 400697
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon PRZETARG OTWARTY na dostawę odzieży roboczej, rękawic roboczych, obuwia roboczego oraz ubioru służbowego: koszul, krawatów, polarów i koszulek polo w 2013 r. (01/P/13) .

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

25.01.2013 r. - WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT: Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert w poszczególnych częściach postępowania. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

11.01.2013 r. - Do Zamawiającego wpłynęły zapytania. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: ZAPYTANIA 2.

10.01.2013 r. - Do Zamawiającego wpłynęły zapytania. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: ZAPYTANIA.

 

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty 01/P/13
Nazwa PRZETARG OTWARTY na dostawę odzieży roboczej, rękawic roboczych, obuwia roboczego oraz ubioru służbowego: koszul,krawatów, polarów i koszulek polo  w 2013 r.
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 15.01.2013 r., do godz.10:50

Otwarcie ofert w dniu 15.01.2013 r. o godz. 11:00
Data zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK 7 stycznia 2013 r.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 01/P/13 Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA
Uwaga Aby otrzymać papierową postać specyfikacji, należy przesłać wniosek z kserokopią dowodu wpłaty na rachunek bankowy nr 85 1240 4009 1111 0010 4319 5292 w Banku PEKAO S.A. - Toruń - opłata 9,50 PLN. W przypadku odbioru osobistego opłata 5,40 PLN.

Autor/ osoba odpowiedzialna:  Prezes Janusz Szymański

Redaktor: Paweł Trawiński

Zmieniony (Piątek, 25 Styczeń 2013 10:39)