Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 99 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 45
Odsłon : 390971
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP UŻYWANEJ KOPARKO-ŁADOWARKI (55/P/12)

Zamówienia publiczne - Poniżej 209 000/ 5 225 000 euro

 23.01.2013 r. - Dokonano wyboru oferty. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: WYBÓR OFERTY.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP UŻYWANEJ KOPARKO-ŁADOWARKI
(55/P/12)

Termin składania ofert

Data otwarcia ofert

do 21 grudnia 2012 r. do godz. 11:50

21 grudnia 2012 r. o godz. 12:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP oraz SIWZ na stronie BIP MZK 13 grudnia 2012 r.
Ogłoszenie o zamówiniu Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 55/P/12 Specyfikacja
Uwaga Aby otrzymać papierową postać specyfikacji, należy przesłać wniosek z kserokopią dowodu wpłaty na rachunek bankowy nr 85 1240 4009 1111 0010 4319 5292 w Banku PEKAO S.A. - Toruń - opłata 6,70 PLN. W przypadku odbioru osobistego opłata 2,60 PLN.

Redaktor: Paweł Trawiński

Autor/ Osoba odpowiedzialna: Prezes Janusz Szymański

 

Zmieniony (Środa, 23 Styczeń 2013 15:46)