Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 105 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 59
Odsłon : 387463
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon PRZETARG OTWARTY na dostawę odzieży roboczej, rękawic roboczych, obuwia roboczego oraz ubioru służbowego: koszul,krawatów, polarów i koszulek polo w 2013 r. (50/P/12)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

 27.12.2012 r.- Postępowanie zostało unieważnione. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: UNIEWAŻNIENIE.

 

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty 50/P/12
Nazwa PRZETARG OTWARTY na dostawę odzieży roboczej, rękawic roboczych, obuwia roboczego oraz ubioru służbowego: koszul,krawatów, polarów i koszulek polo  w 2013 r.
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 21.12.2012 r., do godz.10:50

Otwarcie ofert w dniu 21.12.2012 r. o godz. 11:00
Data zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK 13 grudnia 2012 r.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 50/P/12 Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA
Uwaga Aby otrzymać papierową postać specyfikacji, należy przesłać wniosek z kserokopią dowodu wpłaty na rachunek bankowy nr 85 1240 4009 1111 0010 4319 5292 w Banku PEKAO S.A. - Toruń - opłata 9,50 PLN. W przypadku odbioru osobistego opłata 5,40 PLN.

Autor/ osoba odpowiedzialna:  Prezes Janusz Szymański

Redaktor: Paweł Trawiński

Zmieniony (Czwartek, 27 Grudzień 2012 11:34)