Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 56 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 58
Odsłon : 400207
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na kompleksowe sprzątanie taboru tramwajowego, terenu zajezdni tramwajowej oraz taboru autobusowego Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu (51/P/12)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

12.12.2012 r. - Dokonano wyboru oferty. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: WYBÓR OFERTY.

30.11.2012 r. - Do Zamawiającego wpłynęły zapytania. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: ZAPYTANIA.

 

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty 51/P/12
Nazwa Przetarg otwarty na kompleksowe sprzątanie taboru tramwajowego, terenu zajezdni tramwajowej oraz taboru autobusowego Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 04.12.2012 r., do godz.11:45

Otwarcie ofert w dniu 04.12.2012 r. o godz. 12:00
Data zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK 23 listopada 2012 r.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 51/P/12 Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA
Uwaga Aby otrzymać papierową postać specyfikacji, należy przesłać wniosek z kserokopią dowodu wpłaty na rachunek bankowy nr 85 1240 4009 1111 0010 4319 5292 w Banku PEKAO S.A. - Toruń - opłata 10,10 PLN. W przypadku odbioru osobistego opłata 6,00 PLN.

Autor/ osoba odpowiedzialna:  Prezes Janusz Szymański

Redaktor: Paweł Trawiński

Zmieniony (Czwartek, 13 Grudzień 2012 14:07)