Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 113 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 55
Odsłon : 379663
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ NOWEGO OGUMIENIA DO AUTOBUSÓW MIEJSKICH I INNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MATERIAŁÓW DO NAPRAWY OGUMIENIA ORAZ BIEŻNIKOWANIE OPON DO AUTOBUSÓW MIEJSKICH (42/P/12)

 10.12.2012 r. - Dokonano wyboru oferty. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: WYBÓR OFERTY.

 

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg nieograniczony 42/P/12
Nazwa PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ NOWEGO OGUMIENIA DO AUTOBUSÓW MIEJSKICH I INNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MATERIAŁÓW DO NAPRAWY OGUMIENIA ORAZ BIEŻNIKOWANIE OPON DO AUTOBUSÓW MIEJSKICH
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 28.11.2012 r., do godz.10:50

Otwarcie ofert w dniu 28.11.2012 r. o godz. 11:00
Data zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK 20 listopada 2012 r.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 42/P/12 Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA
Uwaga Aby otrzymać papierową postać specyfikacji, należy przesłać wniosek z kserokopią dowodu wpłaty na rachunek bankowy nr 85 1240 4009 1111 0010 4319 5292 w Banku PEKAO S.A. - Toruń - opłata 8,90 PLN. W przypadku odbioru osobistego opłata 4,8 PLN.

Autor/ osoba odpowiedzialna:  Prezes Janusz Szymański

Redaktor: Paweł Trawiński

Zmieniony (Wtorek, 11 Grudzień 2012 08:41)