Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 139 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 45
Odsłon : 386036
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE W TYM KOMUNIKACYJNE MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI W TORUNIU (44/P/12)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

 6.12.2012 r. - Dokonano wyboru oferty. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: WYBÓR OFERTY.

 

Wyszczególnienie

Treść

Postępowanie Przetarg nieograniczony 44/P/12
Nazwa

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE W TYM KOMUNIKACYJNE  MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI  W TORUNIU

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert

Termin składania ofert do dnia 30.11.2012 r., do godz.11:30

Otwarcie ofert w dniu 30.11.2012 r. o godz. 12:00

Data zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK

16 listopada 2012 r.


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 44/P/12
Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA
Uwaga

Aby otrzymać papierową postać specyfikacji, należy przesłać wniosek z kserokopią dowodu wpłaty na rachunek bankowy nr 85 1240 4009 1111 0010 4319 5292 Banku PEKAO S.A. - Toruń - opłata 16,10 PLN. W przypadku odbioru osobistego opłata 12,00 PLN.

Autor/ osoba odpowiedzialna:  Prezes Janusz Szymański

Redaktor: Paweł Trawiński

Zmieniony (Piątek, 07 Grudzień 2012 08:14)