Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 34 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 57
Odsłon : 398566
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon NABÓR OFERT NA OBSŁUGĘ PŁATNOŚCI ZA POMOCĄ TERMINALI PŁATNICZYCH (48/Z/12)

Zamówienia publiczne - Do 30 000 Euro

3.12. 2012 r. - Unieważniono wybór oferty. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: UNIEWAŻNIENIE.

22.11.2012 r. - Dokonano wyboru oferty. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: WYBÓR OFERTY.

19.11.2012 r. - Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 20.11.2012 r.

 

Wyszczególnienie

Treść

Postępowanie Nabór ofert 48/Z/12
Nazwa

NABÓR OFERT NA OBSŁUGĘ PŁATNOŚCI ZA POMOCĄ TERMINALI PŁATNICZYCH

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert

Termin składania ofert do dnia 20.11.2012 r., do godz.10:50

Otwarcie ofert w dniu 20.11.2012 r. o godz. 11:00

Data zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK

9 listopada 2012 r.


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 48/Z/12
Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA
Uwaga

Aby otrzymać papierową postać specyfikacji, należy przesłać wniosek z kserokopią dowodu wpłaty na rachunek bankowy nr 85 1240 4009 1111 0010 4319 5292 Banku PEKAO S.A. - Toruń - opłata 6,10 PLN. W przypadku odbioru osobistego opłata 2,00 PLN.

Autor/ osoba odpowiedzialna: Prezes Janusz Szymański

Redaktor: Paweł Trawiński

Zmieniony (Piątek, 07 Grudzień 2012 08:48)