Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 176 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 45
Odsłon : 386044
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO AUTOBUSÓW MIEJSKICH (47/E/12)

Zamówienia publiczne - Od 209 000/ 5 225 000 Euro

24 grudnia 2012 r. - Dokonano wyboru oferty. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: WYBÓR OFERTY.

6 grudnia 2012 roku - Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 14.12.2012 r.

4 grudnia 2012 roku - Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Poniżej do pobrania treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

 

Wyszczególnienie

Treść

Postępowanie Przetarg nieograniczony 47/E/12
Nazwa

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO AUTOBUSÓW MIEJSKICH

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert

Termin składania ofert do dnia 14.12.2012 r., do godz.10:30

Otwarcie ofert w dniu 14.12.2012 r. o godz. 11:00

Data wysłania ogłoszenia do DUUE 29 października 2012 r.
Data zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK

5 listopada 2012 r.


Ogłoszenie o zamówieniu Aby zapoznać się z treścią ogłoszenia należy skorzystać z łącza: OGŁOSZENIE
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 47/E/12
Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA
Uwaga

Aby otrzymać papierową postać specyfikacji, należy przesłać wniosek z kserokopią dowodu wpłaty na rachunek bankowy nr 85 1240 4009 1111 0010 4319 5292 Banku PEKAO S.A. - Toruń - opłata 10,30 PLN. W przypadku odbioru osobistego opłata 6,20 PLN.

Autor/ osoba odpowiedzialna: Prezes Janusz Szymański

Redaktor: Paweł Trawiński

Zmieniony (Poniedziałek, 24 Grudzień 2012 09:06)