Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 37 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 57
Odsłon : 398566
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO I BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ (45/E/12)

Zamówienia publiczne - Od 209 000/ 5 225 000 Euro

 13.12.2012 r. - Dokonano wyboru oferty. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: WYBÓR OFERTY.

29.11.2012 r. - Do Zamawiającego wpłynęły zapytania. Aby poznać sczczegóły, należy skorzystać z łącza: ZAPYTANIA.

                            Dokonano zmian w treści wzoru umowy: aktualny WZÓR UMOWY.

14.11.2012 r. - Do Zamawiającego wpłynęły zapytania. Aby poznać sczczegóły, należy skorzystać z łącza: ZAPYTANIA.

                            Dokonano zmian w treści wzoru umowy: WZÓR UMOWY.

 

Wyszczególnienie

Treść

Postępowanie Przetarg nieograniczony 45/E/12
Nazwa

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO I BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert

Termin składania ofert do dnia 6.12.2012 r., do godz.10:30

Otwarcie ofert w dniu 6.12.2012 r. o godz. 11:00

Data wysłania ogłoszenia do DUUE 26 października 2012 r.
Data zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK

30 października 2012 r.


Ogłoszenie o zamówieniu Aby zapoznać się z treścią ogłoszenia należy skorzystać z łącza: OGŁOSZENIE
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 45/E/12
Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA
Uwaga

Aby otrzymać papierową postać specyfikacji, należy przesłać wniosek z kserokopią dowodu wpłaty na rachunek bankowy nr 85 1240 4009 1111 0010 4319 5292 Banku PEKAO S.A. - Toruń - opłata 10,30 PLN. W przypadku odbioru osobistego opłata 6,20 PLN.

Autor/ osoba odpowiedzialna: Prezes Janusz Szymański

Redaktor: Paweł Trawiński

Zmieniony (Piątek, 14 Grudzień 2012 16:41)