Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 68 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 50
Odsłon : 405568
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon PRZETARG OTWARTY NA DOSTAWĘ , INSTALACJĘ, WDROŻENIE I UTRZYMANIE WRAZ Z ANALIZĄ PRZEDWDROŻENIOWĄ ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM (46/P/12)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

17.12.2012 r. - Postępowanie unieważniono. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: UNIEWAŻNIENIE.

22.11.2012 r. - Unieważniono wybór oferty. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: UNIEWAŻNIENIE WYBORU OFERTY

15.11.2012 r. - Dokonano wyboru oferty.  Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: WYBÓR OFERTY.

26.10.2012 r. - UWAGA! W rozdz. VI. "Wymiana informacji" poprawiono omyłkę dot. osób uprawnionych do kontaktów z oferentami. Winno być:
-pod względem merytorycznym: Aldona Smól – Dyrektor d/s Ekonomiczno-Finansowych, Główny Księgowy , tel. (56) 652 83 23 wew. 12;
- pod względem formalnym Paweł Trawiński - tel. (56) 622 55 04.

 

Wyszczególnienie

Treść

Postępowanie Przetarg otwarty sektorowy 46/P/12
Nazwa

PRZETARG  OTWARTY  NA   DOSTAWĘ , INSTALACJĘ, WDROŻENIE  I UTRZYMANIE WRAZ  Z ANALIZĄ PRZEDWDROŻENIOWĄ ZINTEGROWANYCH  SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert

Termin składania ofert do dnia 5.11.2012 r., do godz.10:50

Otwarcie ofert w dniu 5.11.2012 r. o godz. 11:00

Data zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK

25 października 2012 r.


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 46/P/12
Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA
Uwaga

Aby otrzymać papierową postać specyfikacji, należy przesłać wniosek z kserokopią dowodu wpłaty na rachunek bankowy nr 85 1240 4009 1111 0010 4319 5292 Banku PEKAO S.A. - Toruń - opłata 12,70 PLN. W przypadku odbioru osobistego opłata 8,60 PLN.

Autor/ osoba odpowiedzialna: Prezes Janusz Szymański

Redaktor: Paweł Trawiński

Zmieniony (Poniedziałek, 17 Grudzień 2012 12:31)