Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 110 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 55
Odsłon : 379661
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg nieograniczony na dostawę podzespołów tramwajowych i części do modernizacji wagonów tramwajowych (41/P/12)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

19.10.2012 r. - Dokonano wyboru oferty. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: WYBÓR OFERTY.

15.10.2012 r. - Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: ZAPYTANIE.

 

Wyszczególnienie

Treść

Postępowanie Przetarg nieograniczony 41/P/12
Nazwa

Przetarg nieograniczony   na dostawę  podzespołów tramwajowych  i części do modernizacji wagonów tramwajowych

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert

Termin składania ofert do dnia 17.10.2012 r., do godz.10:50

Otwarcie ofert w dniu 17.10.2012 r. o godz. 11:00

Data zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK

9 października 2012 r.


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 41/P/12
Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA
Uwaga

Aby otrzymać papierową postać specyfikacji, należy przesłać wniosek z kserokopią dowodu wpłaty na rachunek bankowy nr 85 1240 4009 1111 0010 4319 5292 Banku PEKAO S.A. - Toruń - opłata 9,30 PLN. W przypadku odbioru osobistego opłata 5,20 PLN.

Autor/ osoba odpowiedzialna:  Prezes Janusz Szymański

Redaktor: Paweł Trawiński

Zmieniony (Poniedziałek, 22 Październik 2012 09:04)