Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 43 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 58
Odsłon : 400206
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Nabór na stanowisko kierowcy wozu wieżowego

Nabór na stanowiska - Nabór na stanowiska

Prezes MZK w Toruniu Sp. z o.o.
ogłasza  nabór ofert w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 24/26

na stanowisko kierowcy wozu wieżowego

Toruń, dnia 8 października 2012 r.

 
 Do naboru mogą przystąpić osoby posiadające n/w kwalifikacje:
   
  I. Wykształcenie:
niezbędne: średnie kierunkowe lub zawodowe jako mechanik samochodowy

  II. Staż pracy i doświadczenie zawodowe
niezbędne: doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku

  III. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
     -  uprawnienia do obsługi podestów ruchomych,
     -  prawo jazdy kat.: B, C (dodatkowo preferowane prawo jazdy kat. T ),
     -  świadectwo kwalifikacji zawodowej,
     -  posiadanie dobrego stanu zdrowia,
     -  preferowane uprawnienia SEP do 1 KV

  IV. Predyspozycje osobowościowe
preferowane: umiejętność pracy w zespole, sumienność, pracowitość, niekaralność

 V. Zakres wykonywanych czynności na stanowisku
     - obsługa pojazdów samochodowych,
     - obsługa podnośnika wieżowego,
     - praca zmianowa

 VI. Dla udokumentowania spełnienia  w/w wymagań należy przedłożyć następujące dokumenty:

 - życiorys (CV),
 - list motywacyjny,
 - dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 - dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 - dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.


 VII. Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:"Nabór na stanowisko  kierowcy wozu wieżowego w MZK w Toruniu Sp. z o.o." w siedzibie Spółki  przy ul. Sienkiewicza 24/26, pok. Nr 12   w godzinach 7.00 - 15.00 bądź za pośrednictwem poczty na wyżej wskazany adres (liczy się data stempla pocztowego).

termin składania ofert: do dnia 19.10.2012r.

 

PREZES

/-/

Janusz Szymański      
         

Zmieniony (Poniedziałek, 08 Październik 2012 12:20)