Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 183 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 45
Odsłon : 386046
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na dostawę podzespołów tramwajowych i części do modernizacji wagonów tramwajowych (38/P/12)

Zamówienia publiczne - Poniżej 209 000/ 5 225 000 euro

24.09.2012 r - Dokonano wyboru oferty w części C. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: WYBÓR OFERTY 5

21.09.2012 r. - Dokonano wyboru oferty w części D. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: WYBÓR OFERTY 4

20.09.2012 r. - Unieważniono postępowanie w części E.  Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: UNIEWAŻNIENIE 2

19.09.2012 r. - Dokonano wyboru oferty w części: J. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: WYBÓR OFERTY 3

18.09.2012 r. - Dokonano wyboru oferty w części: G. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: WYBÓR OFERTY 2

14.09.2012 r. - Dokonano wyboru oferty w częściach: A,B, F, I, K, L, N. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: WYBÓR OFERTY

13.09.2012 r. - Unieważniono postępowanie w częściach: H, M, O, P.  Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: UNIEWAŻNIENIE

11.09.2012 r. - Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: ZAPYTANIE.

 

Wyszczególnienie

Treść

Postępowanie Przetarg otwarty sektorowy 38/P/12
Nazwa

Przetarg otwarty   na dostawę  podzespołów tramwajowych  i części do modernizacji wagonów tramwajowych

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert

Termin składania ofert do dnia 12.09.2012 r., do godz.10:50

Otwarcie ofert w dniu 12.09.2012 r. o godz. 11:00

Data zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK

7 września 2012 r.


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 38/P/12
Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA
Uwaga

Aby otrzymać papierową postać specyfikacji, należy przesłać wniosek z kserokopią dowodu wpłaty na rachunek bankowy nr 85 1240 4009 1111 0010 4319 5292 Banku PEKAO S.A. - Toruń - opłata 17,70 PLN. W przypadku odbioru osobistego opłata 13,60 PLN.

Autor/ osoba odpowiedzialna:  Prezes Janusz Szymański

Redaktor: Paweł Trawiński

Zmieniony (Poniedziałek, 24 Wrzesień 2012 11:57)