Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 98 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 58
Odsłon : 400211
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP UŻYWANEJ KOPARKO-ŁADOWARKI (37/P/12)

Zamówienia publiczne - Poniżej 209 000/ 5 225 000 euro

 14.08.2012 r. - Postępowanie unieważniono. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: UNIEWAŻNIENIE.

6.08.2012 r. - Do Zamawiającego wpłynęły zapytania. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: ZAPYTANIE 1, ZAPYTANIE 2, ZAPYTANIE 3

 

Wyszczególnienie

Treść

Postępowanie Przetarg nieograniczony 37/P/12
Nazwa

PRZETARG  NIEOGRANICZONY NA  ZAKUP  UŻYWANEJ KOPARKO-ŁADOWARKI

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert

Termin składania ofert do dnia 10.08.2012 r., do godz.10:50

Otwarcie ofert w dniu 10.08.2012 r. o godz. 11:00

Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK

2 sierpnia 2012 r.

Aby przejść do podstrony z ogłoszeniem, skorzystaj z łącza: OGŁOSZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 37/P/12
Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA
Uwaga

Aby otrzymać papierową postać specyfikacji, należy przesłać wniosek z kserokopią dowodu wpłaty na rachunek bankowy nr 85 1240 4009 1111 0010 4319 5292 Banku PEKAO S.A. - Toruń - opłata 6,30 PLN. W przypadku odbioru osobistego opłata 2,20 PLN.

Autor/ osoba odpowiedzialna: Prezes Janusz Szymański

Redaktor: Paweł Trawiński

Zmieniony (Środa, 29 Sierpień 2012 13:35)