Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 58
Odsłon : 400206
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon PRZETARG NIEOGRANICZONY NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYKONANIE ZADANIA: „DOSTOSOWANIE STACJI PALIW (SEPARATOR) W CELU UZYSKANIA KONCESJI NA SPRZEDAŻ PALIW” (35/P/12)

Zamówienia publiczne - Poniżej 209 000/ 5 225 000 euro

28.08.2012 r. - Postępowanie unieważniono. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: UNIEWAŻNIENIE.

 

Wyszczególnienie

Treść

Postępowanie Przetarg nieograniczony 35/P/12
Nazwa

PRZETARG  NIEOGRANICZONY NA  OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ   I  WYKONANIE  ZADANIA:  „DOSTOSOWANIE  STACJI  PALIW  (SEPARATOR)   W  CELU  UZYSKANIA  KONCESJI  NA  SPRZEDAŻ  PALIW”

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert

Termin składania ofert do dnia 25.07.2012 r., do godz.10:50

Otwarcie ofert w dniu 25.07.2012 r. o godz. 11:00

Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK

17 lipca 2012 r.

Aby przejść do podstrony z ogłoszeniem, skorzystaj z łącza: OGŁOSZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 35/P/12
Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA
Uwaga

Aby otrzymać papierową postać specyfikacji, należy przesłać wniosek z kserokopią dowodu wpłaty na rachunek bankowy nr 85 1240 4009 1111 0010 4319 5292 Banku PEKAO S.A. - Toruń - opłata 6,70 PLN. W przypadku odbioru osobistego opłata 2,60 PLN.

Autor/ osoba odpowiedzialna: Prezes Janusz Szymański

Redaktor: Paweł Trawiński

Zmieniony (Wtorek, 28 Sierpień 2012 13:05)