Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 95 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 58
Odsłon : 399215
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ PIĘCIU FABRYCZNIE NOWYCH, NISKOPODŁOGOWYCH AUTOBUSÓW MIEJSKICH (18/E/12))

Zamówienia publiczne - Od 209 000/ 5 225 000 Euro

18.09.2012 r. -Dokonano wyboru oferty. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: WYBÓR OFERTY

18.09.2012 r. - Zawiadomienie Zamawiającego. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: ZAWIADOMIENIE

18.09.2012 r. - Unieważniono cz. B postępowania. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: UNIEWAŻNIENIE

8.08.2012 r. - Zamawiający unieważnił czynność odpowiedzi na zapytanie oraz zmienił termin składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert mija 31.08.2012 r o godz. 10:30. Termin otwarcia ofert  31.08.2012 r o godz. 11:00. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: ZMIANY.

6.08.2012 r. - Złożono odwołanie. Zamawiający wzywa Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.  Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: ODWOŁANIE.

 31.07.2012 r. - Zamawiający zmienił termin składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert mija 22.08.2012 r o godz. 10:30. Termin otwarcia ofert  22.08.2012 r o godz. 11:00. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: ZMIANA.

31.07.2012 r. - Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: ZAPYTANIE 7

25.07.2012 r. - Do Zamawiającego wpłynęły zapytania. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: ZAPYTANIA 5, ZAPYTANIA 6

23.07.2012 r. - Do Zamawiającego wpłynęły zapytania. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: ZAPYTANIA 4

23.07.2012 r. - Do Zamawiającego wpłynęły zapytania. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: ZAPYTANIA 3

 16.07.2012 r. - Do Zamawiającego wpłynęły zapytania. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: ZAPYTANIA 2

9.07.2012 r. - Do Zamawiającego wpłynęły zapytania. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: ZAPYTANIA

 

Wyszczególnienie

Treść

Postępowanie Przetarg nieograniczony 18/E/12
Nazwa

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ PIĘCIU FABRYCZNIE NOWYCH, NISKOPODŁOGOWYCH AUTOBUSÓW MIEJSKICH

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert

Termin składania ofert do dnia 31.08.2012 r., do godz.10:30

Otwarcie ofert w dniu 31.08.2012 r. o godz. 11:00

Data przekazania ogłoszenia do DUUE

Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK

 

29 czerwca 2012 r.

 

 

4 lipca 2012 r.

Aby przejść do podstrony z ogłoszeniem, skorzystaj z łącza: OGŁOSZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 18/E/12
Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA
Uwaga

Aby otrzymać papierową postać specyfikacji, należy przesłać wniosek z kserokopią dowodu wpłaty na rachunek bankowy nr 85 1240 4009 1111 0010 4319 5292 Banku PEKAO S.A. - Toruń - opłata 13,70 PLN. W przypadku odbioru osobistego opłata 9,60 PLN.

Autor/ osoba odpowiedzialna: Prezes Janusz Szymański

Redaktor: Paweł Trawiński

Zmieniony (Wtorek, 18 Wrzesień 2012 14:05)