Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 97 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 45
Odsłon : 386033
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon NABÓR OFERT na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie zadania: „Dostosowanie Stacji Paliw (separator) w celu uzyskania koncesji na sprzedaż paliw” (32/Z/12)

Zamówienia publiczne - Do 30 000 Euro

 

 

Wyszczególnienie

Treść

Postępowanie Nabór ofert 32/Z/12
Nazwa

NABÓR OFERT  na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie zadania: „Dostosowanie Stacji Paliw (separator) w celu uzyskania koncesji na sprzedaż paliw”

Termin składania i otwarcia ofert


Termin składania ofert do dnia 05.07.2012 r., do godz.10:50

Termin otwarcia ofert do dnia 05.07.2012 r., do godz.11:00


Data zamieszczenia  specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK

26 czerwca 2012 r.


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 32/Z/12

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA


Uwaga

Aby otrzymać papierową postać specyfikacji, należy przesłać wniosek z kserokopią dowodu wpłaty na rachunek bankowy nr  85 1240 4009 1111 0010 4319 5292 Banku PEKAO S.A. - Toruń - opłata 6,50 PLN. W przypadku odbioru osobistego opłata 2,40 PLN.

Autor/ osoba odpowiedzialna: Prezes Janusz Szymański

Redaktor: Paweł Trawiński

Zmieniony (Wtorek, 26 Czerwiec 2012 13:55)