Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 63 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 58
Odsłon : 400209
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ W 2012 ROKU PŁYNU DO SPRYSKIWACZY, PŁYNÓW HAMULCOWYCH I BENZYNY (17/P/12)

Zamówienia publiczne - Do 30 000 Euro

 27.03.2012 r. - Dokonano wyboru oferty. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: WYBÓR OFERTY.

 

Wyszczególnienie

Treść

Postępowanie Przetarg nieograniczony 17/P/12
Nazwa

PRZETARG  NIEOGRANICZONY  NA  DOSTAWĘ  W  2012  ROKU    PŁYNU DO  SPRYSKIWACZY,  PŁYNÓW HAMULCOWYCH I  BENZYNY

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert

Termin składania ofert do dnia 27.03.2012 r., do godz.10:50

Otwarcie ofert w dniu 27.03.2012 r. o godz. 11:00

Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK

19 marca 2012 r.

Aby przejść do podstrony z ogłoszeniem, skorzystaj z łącza: OGŁOSZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 17/P/12
Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA
Uwaga

Aby otrzymać papierową postać specyfikacji, należy przesłać wniosek z kserokopią dowodu wpłaty na rachunek bankowy nr 85 1240 4009 1111 0010 4319 5292 Banku PEKAO S.A. - Toruń - opłata 7,10 PLN. W przypadku odbioru osobistego opłata 3,00 PLN.

Autor/ osoba odpowiedzialna: Prezes Janusz Szymański

Redaktor: Paweł Trawiński

Zmieniony (Wtorek, 27 Marzec 2012 13:09)