Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 62 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 57
Odsłon : 398589
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon NABÓR OFERT NA DOSTAWĘ KOSZUL POLO ORAZ KURTEK POLAROWYCH (11/Z/12)

Zamówienia publiczne - Do 30 000 Euro

21.03.2012 r. - Dokonano wyboru oferty. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: WYBÓR OFERTY.

13.03.2012 r. - Do Zamawiającego wpłynęły zapytania. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: ZAPYTANIA.

13.03.2012 r. - Dokonano zmian w SIWZ oraz przedłużono termin składania ofert. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: ZMIANA

 

Wyszczególnienie

Treść

Postępowanie Nabór ofert 11/Z/12
Nazwa

Nabór ofert na dostawę koszul polo oraz kurtek polarowych

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert

Termin składania ofert do dnia 20.03.2012 r., do godz.11:50

Otwarcie ofert w dniu 20.03.2012 r. o godz. 12:00

Data zamieszczenia  specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK

7 marca 2012 r.


Specyfikacja istotnych warunków sprzedaży SIWZ 11/Z/12

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

WZÓR NAPISU W KOLORZE

Uwaga

Aby otrzymać papierową postać specyfikacji, należy przesłać wniosek z kserokopią dowodu wpłaty na rachunek bankowy nr  85 1240 4009 1111 0010 4319 5292 Banku PEKAO S.A. - Toruń - opłata 6,10 PLN. W przypadku odbioru osobistego opłata 2,00 PLN.

Autor/ osoba odpowiedzialna: Prezes Janusz Szymański

Redaktor: Paweł Trawiński

Zmieniony (Czwartek, 22 Marzec 2012 08:39)