Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 159 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 55
Odsłon : 379671
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon NABÓR OFERT NA PRZEPROWADZENIE ANALIZY FINANSOWEJ ORAZ STWORZENIE DOKUMENTU "WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA SPÓŁKI MZK W TORUNIU Sp. z o.o."

Zamówienia publiczne - Do 30 000 Euro

 9.03.2012 r. - Dokonano wyboru oferty. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: WYBÓR OFERTY.

 

Wyszczególnienie

Treść

Postępowanie Nabór ofert 06/Z/12
Nazwa

Nabór ofert na przeprowadzenie analizy finansowej oraz stworzenie dokumentu "Wieloletnia prognoza finansowa Spółki MZK w Toruniu Sp. z o.o."

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert

Termin składania ofert do dnia 8.03.2012 r., do godz.10:50

Otwarcie ofert w dniu 8.03.2012 r. o godz. 11:00

Data zamieszczenia  specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK

29 lutego 2012 r.


Specyfikacja istotnych warunków sprzedaży SIWZ 06/Z/12
Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA
Uwaga

Aby otrzymać papierową postać specyfikacji, należy przesłać wniosek z kserokopią dowodu wpłaty na rachunek bankowy nr  85 1240 4009 1111 0010 4319 5292 Banku PEKAO S.A. - Toruń - opłata 7,50 PLN. W przypadku odbioru osobistego opłata 3,40 PLN.

Autor/ osoba odpowiedzialna: Prezes Janusz Szymański

Redaktor: Paweł Trawiński

Zmieniony (Wtorek, 20 Marzec 2012 14:23)